Gratis Rijbewijs Online
homepage vorige volgende
EEN TESTAMENT MAKEN IN THAILAND
EEN GESCHREVEN TESTAMENT

Het meest voorkomende testament in Thailand is een geschreven testament.
(section 1656 of the Civil and Commercial Code).


. De erflater noteert zijn wil en ondertekent het document in de aanwezigheid van ten minste twee
  getuigen
.
. De datum waarop het testament geschreven is, moet op het testament vermeld staan.
. De getuigen moeten het testament mee ondertekenen om zo de handtekening van de erflater te
  certificeren.


Buitenlanders die nauw verbonden zijn met Thailand (die hier bijvoorbeeld verblijven op retirement basis of bijvoorbeeld getrouwd met een Thaise partner) kunnen in Thailand op deze wijze een testament volgens de Thaise wetgeving maken. Bij de opmaak van dergelijk testament is het niet nodig, maar voor een buitenlander wel aan te bevelen om de hulp van een goede Thaise advocaat of notaris in te schakelen. Die kan erop toezien dat alles volgens de regels gebeurt en de wil correct in het Thais genoteerd staat, eventueel alternerend een paragraaf in het Thais en in het Engels.


Het is niet vereist dat een dergelijk testament geregistreerd wordt.
EEN PUBLIEK DOCUMENT OPGMAAKT IN DE AMPHUR

Een testament kan in Thailand ook opgemaakt worden als een openbaar document in de lokale amphur. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door een Thai die zelf niet kan lezen of schrijven.


De erflater verklaart in het Thais aan de openbare ambtenaar zijn wil, die vervolgens door de ambtenaar in het Thais wordt genoteerd. (section 1658 of the Civil and Commercial Code).
De ambtenaar moet nadien alles opnieuw voorlezen voor de erflater en de getuigen, die volgens het document ondertekenen.


Een van de vereisten voor dergelijk testament is uiteraard dat je Thais moet kunnen spreken en verstaan.
EEN GEHEIM DOCUMENT OPGMAAKT IN DE AMPHUR

In Thailand kunnen Thai ook hun laatse wil laten verzegelen als een geheim document op de lokale amphur.


. De erflater moet zijn naam op het document schrijven en het ondertekenen;
. Hij moet het document sluiten en zijn naam en handtekening zetten over de plaats van de sluiting;
. Hij moet het gesloten document in het bijzijn van ten minste twee getuigen overhandigen in de amphur
  en verklaren het zijn laatste wilsbeschikking bevat.
. Als de erflater niet eigenhandig de tekst heeft geschreven, moet hij de naam en de woonplaats van de
  schrijver vermelden.
. De beambte van de amphur zal dan op het gesloten document de verklaring van de erflater en de
  datum noteren en vervolgens zijn zegel daarop aanbrengen.
. Zowel de erflater als de getuigen moeten hun naan en handtekening daarop ondertekenen.
EEN GESPROKEN TESTAMENT

Slechts in zeer specifieke omstandigheden kan een testament ook mondeling gemaakt worden.
BLIJF OP DE HOOGTE

Indien je het wenst, krijg je van ons een mailtje wanneer er nieuwe pagina's aan deze website worden toegevoegd of als er wetswijzigingen zijn i.v.m. visum en andere zaken.
Vul uw e-mail adres in:
E-mail adres:
Inschrijven Uitschrijven
 


In het volgende deel behandel ik: 'Wat moet in het testament vermeld worden'.

klik


NL-TV Op zoek naar een betrouwbaar advocatenkantoor dat ook de belangen van farrangs behartigt.

NL-TV

NL-TV De Nederlandse en Vlaamse TV-zenders rechtstreeks in Thailand zien.

NL-TV

GASTENKAMER Een gastenkamer huren in Pattaya?

 NL-TV