Gratis Rijbewijs Online
homepage vorige volgende
TESTAMENT IN THAILAND
NA EEN OVERLIJDEN

Het laatste wat je wenst, is dat je familie na je overlijden geconfronteerd wordt met een berg problemen en stress omwille van jouw nalatenschap. Daarom is het belangrijk dat vooraf alles duidelijk via een testatent of 'last will' geregeld is.


Buitenlanders die nauw verbonden zijn met Thailand (die hier bijvoorbeeld verblijven op retirement basis of bijvoorbeeld getrouwd met een Thaise partner) kunnen in Thailand een testament maken volgens de Thaise wetgeving. Er wordt sterk aanbevolen dat een farrang een testament heeft in zowel zijn eigen land voor zijn bezittingen buiten Thailand als in Thailand voor zijn bezittingen in Thailand. Maar let er dan wel op dat de testamenten elkaar niet in de weg staan. Noteer daarom duidelijk in het testament dat je in een land buiten Thailand maakt, dat dit geen betrekking heeft op je bezittingen in Thailand, omdat dat volgens de Thaise wet wordt geregeld, en omgekeerd.


Buitenlanders die niet nauw verbonden zijn met Thailand, kunnen in principe geen Thais testament maken.
TESTAMENT IN THAILAND

Een testament in Thailand is het instrument waarmee een persoon zijn wil verklaart met betrekking tot wat er met zijn activa of goed en effecten na zijn dood moet gebeuren.

Het Thaise rechtssysteem van overerving is gecodificeerd en kan worden gevonden in de burgerlijke en handelszaken 'Book V Succession'. Het regelt ondermeer:
. de verdeling en het beheer van de nalatenschap van een persoon na zijn dood;
. hoe je een geldig testament in Thailand maakt (titel III 'Wills');
. wat er gebeurt met de activa van een persoon na diens dood wanneer er geen testament is gemaakt.


Om geldig te zijn, moet een Thaise testament:
. gemaakt zijn door een persoon die nog gezond van geest is;
. moet je minstens 15 jaar oud zijn;
. moet het in een van de vormen zijn opgesteld zoals voorgeschreven in hoofdstuk II van het Burgerlijk
  Wetboek van Koophandel en secties 1655-1672;
. mag een erfgenaam niet optreden als getuige bij het maken van een testament.


Als er geen geldig testament is, zal het landgoed worden verdeeld onder de wettelijke erfgenamen in volgorde van prioriteit zoals bepaald in de CCC artikel 1629:
. nakomelingen;
. ouders;
. broeders en zusters van volledig bloed;
. broeders en zusters van halfbloed;
. grootvaders en grootmoeders;
. ooms en tantes.


De overlevende echtgeno(o)t(e) van de overledene is een wettelijke erfgenaam in overeenstemming met een bijzondere bepaling in het Burgerlijk Wetboek, sectie 1635.


Door het maken van een testament verklaart de erflater zijn laatste wensen en wat hij wil doen met zijn bezittingen na zijn dood. Voor de erflater is het dus belangrijk om de wettelijke eisen in acht te nemen, zoals vastgelegd in de "titel III Wills ', boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, met zo een geldige laatste wil of testament te maken in Thailand.

BLIJF OP DE HOOGTE

Indien je het wenst, krijg je van ons een mailtje wanneer er nieuwe pagina's aan deze website worden toegevoegd of als er wetswijzigingen zijn i.v.m. visum en andere zaken.
Vul uw e-mail adres in:
E-mail adres:
Inschrijven Uitschrijven
 


In het volgende deel behandel ik: 'Hoe een geldig Thais testament maken'.

klik


NL-TV Op zoek naar een betrouwbaar advocatenkantoor dat ook de belangen van farrangs behartigt.

NL-TV

NL-TV De Nederlandse en Vlaamse TV-zenders rechtstreeks in Thailand zien.

NL-TV

GASTENKAMER Een gastenkamer huren in Pattaya?

 NL-TV