Gratis Rijbewijs Online
homepage vorige volgende
SINSOD
EEN FARRANG HOORDE HET IN KEULEN DONDEREN

Ergens las ik het verhaal van een farrang, die drie jaar geleden via een dating site een Thais meisje had leren kennen. Alhoewel de communicatie moeizaam verliep, had hij gedurende weken via skype contact gehouden met haar. Dan volgde een reis naar Thailand, met als hoofddoel het meisje te ontmoeten. Alles verliep zoals gehoopt. Na zijn eerste vakantie volgde een tweede en nog een derde. En tussendoor werden uren versleten voor het computerscherm.


En opnieuw reisde de man af naar Azi�. Deze keer zou hij, ergens ver weg in Issaan, de ouders van zijn hartsvriendin ontmoeten, om hen officieel de hand van hun dochter Pon te vragen.


Zelf werkte hij als bediende op een of ander ministerie. Pon had hem voldoende gewaarschuwd dat haar familie allesbehalve welstellend was. Haar vader was al enkele jaren zwaar ziek en moeder deed het huishouden, kweekte groeten in de tuin en verzorgde het rijstveld. Pon had nog drie broers en twee zussen. Zij was de oudste en werkte in een kledingfabriek in Bangkok.


De kennismaking verliep hartelijk, al schrok de man enorm bij het binnengaan van de woning, of wat daarvoor moest doorgaan. Hij kon zich niet inbeelden dat onder de houten constructie met daarop metalen golfplaten een heel gezin woonde. Hij was er zeker van dat de ouders een gat in de lucht gingen springen, zodra zij officieel vernamen dat hij ten minste ��n van hun kinderen een behoorlijke toekomst wilde aanbieden.houten woning in Issaan HOUTEN WONING IN ISSAAN Foto: thailand-info.be


Maar de reactie was enigszins anders. Er ontstond een hevige discussie tussen moeder en dochter en toen de farrang zijn vriendin vragend aankeek, mompelde ze dat haar moeder het over de sinsod had. De familie wilde geld. De farrang wist niet wat hij hoorde en vond het zelfs onbegrijpbaar, wansmakelijk en chanterend dat hij vooraf zou moeten betalen om hun dochter een gelukkig leven te kunnen geven.

WAT IS DE SINSOD?

Op het internet vind je enorm veel en soms zeer misleidende informatie over de sinsod. Omdat er geen echt Nederlands woord bestaat dat deze Thaise traditie omschrijft, wordt het meestal foutief als �bruidsschat� vertaald. Een feit is dat wanneer een Thaise jongen of een farrang een dochter ten huwelijk vraagt, de sinsod ter sprake zal komen. Zeker als buitenlander krijg je dan het gevoel dat je hun dochter moet kopen en weer maar eens slachtoffer bent van het �Farrang ATM syndroom�. Om deze traditie echt te kunnen begrijpen, moet je echter het woord bruisschat uit je hoofd zetten. Trouwens, elke suggestie naar de ouders toe dat je hun dochter komt kopen, zal voor hen immers zeer beledigend overkomen.


In de Thaise cultuur is een verloving officieel, zodra de toekomstige bruid van de jongen een 24 karaats gouden sierraand heeft gekregen. Men noemt dat �Khong Man�. Uiteraard is het geen wettelijke verplichting, maar een Khong Man weigeren, is een schending van de culturele normen. Eenmaal dat sierraad is overhandigd, weet de familie, de buurt, het dorp dat de dochter verloofd is en is er voor haar geen weg meer terug.


Maar voor het zover is, hebben de ouders van de toekomstige bruidegom al ruim kennis gemaakt met de ouders van de toekomstige bruid, of met de farrang. Ontmoetingen waarbij ook de sinsod wordt besproken, een Thaise traditie waarbij de familie van de bruidegom een cash bedrag overhandigt aan de ouders van het meisje.


WAAROM EEN SINSOD?

Er zijn verschillende redenen waarom de sinsod traditie in het leven wordt gehouden.


Ouders hebben tijdens de jeugdjaren veel ge�nvesteerd in de toekomst van hun dochter en zichzelf vaak dingen moeten ontzeggen. Opvoeding, gezondheid, school, hogere school... het kost allemaal veel geld. De sinsod wordt daarom beschouwd als een soort terugbetaling van de gedane investering. Lachend wordt wel eens gesproken over de �terugbetaling van moeders melk�.


Een oudere, niet-gehuwde dochter zorgt voor haar ouders en de jongere kinderen. Eerst helpt ze in het huis en van zodra ze ergens werk heeft gevonden, wordt het een bijdrage op financieel vlak. Een deel van haar loon is dan bestemd voor het gezin. Eenmaal de dochter getrouwd is, valt deze bron van hulp weg. De sinsod compenseert dit.


Niet elk huwelijk blijft duren. Wanneer een man zijn echtgenote en de kinderen verlaat, zal de vrouw noodgedwongen terugkeren naar het ouderlijk gezin. In het geval de gescheiden man geen financiele hulp meer biedt, kan de sinsod gebruikt worden voor levensonderhoud.


Ouders zien de sinsod ook als een appel voor de dorst voor later, wanneer ze zelf niet meer kunnen werken en op pensioen gaan. De grootte van het bedrag zal in dat geval afhangen of het een enige dochter is, en of er in de verdere toekomst nog meerdere dochters zullen trouwen.


Tot slot heeft de sinsod ook te maken met de eer van de familie. Elke ouder wil het beste voor zijn kind. Het feit dat een familie een behoorlijke sinsod wil betalen, is het bewijs dat die familie en de bruidegom er financieel sterk genoeg voor staan om in de verdere toekomst voor hun dochter te zorgen.


HOEVEEL BEDRAAGT DE SINSOD?

sinsod SINSOD Foto: thethailandlife.com Ook hierover doen de wildste verhalen de ronde en niet zelden hoor je farrangs pochen over de hoogte van het bedrag dat ze hebben willen betalen.


In principe is het bedrag van de sinsod hetzelfde, of het meisje met een Thai of een farrang huwt. Al verwacht een familie wel wat meer van een farrang. Een westerling wordt immers geacht rijk te zijn.


Het is onmogelijk vooraf in te schatten hoeveel exact als sinsod zal moeten betaald worden, omdat er zoveel variabelen meespelen. De hoogte van het bedrag hangt ondermeer af van deze factoren:

. Is de toekomstige bruid enig kind in het gezin of zijn er nog meerdere broers en zussen.
. De leeftijd van de bruid speelt ook een belangrijke rol. Hoe jonger het meisje, hoe hoger de sinsod.
. Ook de situatie van de bruid is belangrijk. Is ze gewoon een ongeletterde hulp in huis, of heeft het
  meisje hogere studies gedaan en heeft ze nu een behoorlijk inkomen.
. En ook de status en sociale achtergrond van de familie is een belangrijke factor. De sinsod voor de
  dochter van de lokale burgemeester zal sowieso veel hoger zijn dan voor de dochter van de plaatselijke
  boer.


Kom je dus bij een familie van aanzien de hand vragen van een maagd van 25, die tevens enig kind is en momenteel een goedbetaalde job heeft, dan heb je meteen de hoofdprijs gewonnen. Er zijn dan weinig doorslaggevende elementen om af te dingen.


Op een aantal websites die de sinsod behandelen, staan ruwe richtprijzen te lezen. Ik geef er enkele om je enig idee te geven, kwestie van niet achterover te vallen tijdens de onderhandeling.

. Het kan gaan over ettelijke miljoenen, als je toekomstige partner dochter is van een familie met hoog
  aanzien, een universitair diploma heeft en momenteel een succesvolle manager of business woman is.
. 1,000,000 baht of meer voor de dochter van een hooggeplaatst officieel persoon.
. 200,000 baht voor een Thaise meid met diploma van een familie uit de middenklasse.
  Afhankelijk van haar loon en of zij enig kind is, kan dit bedrag fors oplopen.
. 40,000 baht voor een simpele boerendochter.


Voor een gescheiden dochter, al dan niet met kinderen, moet in principe geen sinsod meer betaald worden, of alleszins heel weinig. Second-hand is gratis, al kun je als geste en respect voor haar ouders toch iets voorstellen. Ook voor een wees moet uiteraard geen sinsod worden betaald.


Omdat het betalen van een sinsod enkel te maken heeft met traditie en helemaal geen wettelijk voorschift is, kan er over het te betalen bedrag onderhandeld worden. Voorwaarde is om dit respectvol te doen. Vergeet ook niet dat je die onderhandelingen moet doen met de ouders van je toekomstige bruid en niet met je verloofde. De kans is trouwens groot dat dit voordeliger voor jou zal uitkomen, dan onderhandelen met haar. Belangrijk is dat je niet probeert het onderste uit de kan te halen en teveel afdingt, want dan zou je wel eens het deksel op je neus kunnen krijgen. Misschien zijn in dat geval de kosten van het huwelijksfeest voor jou, of wordt verondersteld dat dochterlief ook tijdens haar huwelijk een maandelijkse bijdrage zal blijven storten. En denken dat je dat, na het huwelijk, je partner wel uit haar hoofd zult kunnen praten, is een ijdele droom. De Thaise familie gaat immers boven alles.

Het betalen van de sinsod is daarenboven een publieke aangelegenheid. De hele familie en alle aanwezigen op het feest zullen ontdekken welk bedrag de ouders krijgen. Het aanzien van de familie en ook dat van de bruidegom staat hierbij op het spel. Misschien laat het je koud wat de feestgangers over jou denken, maar voor de Thaise familie ligt dit totaal anders. Met een te lage sinsod zet je ook je toekomstige bruid voor schut, omdat iedereen kan zien met wat voor een gierigaard zij trouwt. Niet zelden wordt vooraf, achter de schermen, een akkoord gesloten waarbij tijdens het huwelijksfeest een merkelijk hoger bedrag wordt overhandigd dan men echt van plan is en waarbij na het huwelijk, in alle discretie, een deel van het geld wordt teruggegeven.


Het gebeurt ook dat zeer welstellende ouders aan de bruidegom een sinsod vragen, maar het integrale bedrag na de trouwfeest als huwelijksgeschenk aan hun dochter schenken. In dat geval blijft het bedrag, ook na een scheiding, bezit van de vrouw en wordt het geen sin somros of gemeenschappelijk bezit. Zelf aan de ouders voorstellen dat zij, na het huwelijk, het bedrag terugschenken, hoort niet en zal beledigend overkomen.


Op sites van enkele advocatenkantoren wordt ook de raad gegeven om de sinsod nooit vooraf, maar pas tijdens het huwelijksfeest te overhandigen. Stel dat dochterlief, om een of andere reden, zich toch bedenkt en niet wil trouwen, dan is de kans groot dat je niet alleen je verloofde, maar ook de sinsod kwijt bent.


ZIJ MOET ZICH MAAR AANPASSEN AAN ONZE WESTERSE GEWOONTEN

Sommige farrags houden voet bij stuk. Als zij met mij wil trouwen, dan moet ze zich maar aanpassen aan onze westerse gewoonten. In Europa betalen we ook geen geld voor een bruid. De farrang vergeet daarbij dan wel dat hij het is, die in Thailand de hand van een dochter komt vragen.


Als je ervoor kiest om met een Thaise te trouwen, dan mag verondersteld worden dat je toch wat kennis hebt van de Thaise cultuur. Je vriendin heeft tijdens de verlovingstijd al heel wat van haar culturele gewoonten moeten opgeven. Met jou het bed delen voor het huwelijk, is er vermoedelijk een van. Zonder dat je het beseft, is zij al geruime tijd de roddel van het dorp, omdat mensen veronderstellen of weten dat ze erg close is met jou, en dat zonder getrouwd te zijn. Jalousie is een uitgesproken karaktertrek van vele Thai. En hoewel, voor het huwelijk, buurtbewoners uiterst vriendelijk zullen zijn tegen jou, toch hebben ze, zodra je de rug hebt gekeerd, op alles kritiek. Ook de ouders van het meisje weten dit. Maar hun gloriemoment komt op de dag dat de sinsod wordt overhandigd. Dan zullen alle aanwezigen kunnen zien dat hun dochter de ware Jacob heeft gevonden. Een echte farrang, met geld, die zeer goed voor hun schattebout zal kunnen zorgen.

BLIJF OP DE HOOGTE

Indien je het wenst, krijg je van ons een mailtje wanneer er nieuwe pagina's aan deze website worden toegevoegd of als er wetswijzigingen zijn i.v.m. visum en andere zaken.
Vul uw e-mail adres in:
E-mail adres:
Inschrijven Uitschrijven
 


In het volgende deel behandel ik: 'WAT IS VAN WIE NA HET HUWELIJK'.

klik


NL-TV Op zoek naar een betrouwbaar advocatenkantoor dat ook de belangen van farrangs behartigt.

NL-TV

NL-TV De Nederlandse en Vlaamse TV-zenders rechtstreeks in Thailand zien.

NL-TV

GASTENKAMER Een gastenkamer huren in Pattaya?

 NL-TV