Gratis Rijbewijs Online
homepage vorige volgende
HET WETTELIJK HUWELIJK IN THAILAND
ALGEMEEN

Thailand kent twee soorten huwelijk.


Er is het officieel huwelijk in de lokale amphur (te vergelijken met ons gemeentehuis) en er is het ceremonieel huwelijk (voor een deel te vergelijken met ons kerkelijk huwelijk). Enkel een huwelijk in een amphur, is een officieel huwelijk en kan je in je thuisland ook laten erkennen. Toch hechten Thai soms meer belang aan het ceremonieel huwelijk, en komen ze zelfs niet eens in een amphur voor een trouw.


Een Thaise toekomstige bruid wil vaak zo snel mogelijk met een farrang trouwen. Maar de man zelf is daar soms nog lang niet aan toe. Hij wil zekerheid en eerst een tijd samenwonen en ontdekken of het dekseltje dat hij heeft gevonden, inderdaad op zijn potje past. Wat dan?


HET HUWELIJK IN EEN THAISE AMPHUR

Ik ben naar Thailand gekomen om hier ceremonieel te trouwen,� zei een Nederlander. �De sinsod heeft me een klein fortuin gekost en de monnikken hebben alles ingezegend. En nu krijgt mijn partner geen visum om met mij in Nederland te gaan wonen�.


Logisch, want zoals je in het vorige deel kon lezen, heeft een ceremonieel huwelijk geen enkele wettelijke waarde. Voor de ambassade is het hetzelfde, alsof je niet getrouwd bent.


Wil je een wettelijk Thais huwelijk, dat je ook in je thuisland kunt laten erkennen, dan moet dit voltrokken worden in een Thaise ambassade of consulaat in het buitenland, of in Thailand in de lokale amphur (gemeentehuis).huwelijk in amphur Thailand HUWELIJK IN AMPHUR Foto: thailand-info.be


Net zoals dat in je thuisland het geval is, komt bij een trouw vooraf wat papierwerk kijken. Sommige farrangs vinden dat allemaal een heel gedoe en doen daarom beroep op een of andere agent om hen bij te staan. Maar die service wordt uiteraard zwaar aangerekend. Je kunt het gemakkelijk allemaal zelf regelen.


Als je in Thailand wenst te trouwen met een partner die de Thaise nationaliteit heeft, neem dan vooraf even contact op met de verantwoordelijke van de burgerlijke stand van de amphur waar je het huwelijk wenst te voltrekken, om na te gaan welke documenten, legalisaties en vertalingen in het Thai vereist zijn. En kijk ook even op de website van je ambassade, wat zij nodig hebben. Ben je hierover vooraf goed ge�nformeerd, dan bespaart het je een hoop geloop.


De Thaise gemeenten eisen meestal van buitenlanders een �attest van geen huwelijks-beletsel� en een �attest op eer� (affidavit) betreffende de woonplaats, het inkomen van de toekomstige echtgeno(o)t(e), evenals de naam van 2 personen met dezelfde nationaliteit, gekend door de toekomstige echtgeno(o)t(e) en op de hoogte van het huwelijksproject. Deze 2 documenten kunnen door de ambassade worden afgeleverd.


Om dit �attest van �geen huwelijksbeletsel� en het �attest op eer� (affidavit) in de ambassade te verkrijgen, heb je een aantal documenten nodig. Hierbij speelt het een rol of je:

. nog in je thuisland bent ingeschreven;
. ofwel in een ambassade in een ander land bent ingeschreven;
. ofwel in de ambassade van je land in Thailand bent ingeschreven.

WAT HEB JE NODIG?


Wat heb je nodig als je nog in je thuisland, of bij een ambassade van je thuisland in een ander land dan Thailand bent ingeschreven?

. Fotokopie van de identiteitspagina van het geldig internationaal paspoort en van alle Thaise
  immigratie stempels van binnenkomst in en buitengaan uit Thailand.
. Fotokopie van je nationale identiteitskaart.
. Een letterlijk afschrift van je geboorteakte, afgegeven door de de gemeente, en niet
  ouder dan 6 maanden. Dit afschrift moet origineel zijn (dus geen fax of een digitale kopie),
  gedagtekend en getekend door de verantwoordelijke ambtenaar.
. Uittreksel uit het bevolkingsregister (of het consulaire register van de ambassade)
  naam, nationaliteit, woonplaats en burgerlijke stand (afgegeven door de gemeente of
  ambassade), niet ouder dan 6 maanden. Ook dit certificaat moet het originele zijn
  (dus geen fax of digitale kopie), gedagtekend en getekend door de bevoegde ambtenaar.
. Op verzoek van de Thaise autoriteiten moet je ook de naam, voornamen, woonplaats,
  geboorteplaats en datum van twee referentiepersonen uit jouw land opgeven die op de
  hoogte zijn van de huwelijksplannen (kopie van hun identiteitskaart).
. Op verzoek van de Thaise autoriteiten moet je ook een bewijs van je maandelijkse
  inkomsten voorleggen aan de ambassade.
. Belangrijk: als je gescheiden bent of weduwe(naar), moet je dat met documenten staven
  (recent uittreksel scheidingsakte, overlijdensakte van uw vroegere partner).

Deze documenten moeten niet worden gelegaliseerd.

Wat heb je nodig als je in Thailand bij je ambassade bent ingeschreven?

. Fotokopie van de identiteitspagina van het geldig internationaal paspoort en van alle Thaise
  immigratie stempels van binnenkomst in en buitengaan uit Thailand.
. Een letterlijk afschrift van de geboorteakte afgegeven door de Belgische gemeente, en niet ouder dan 6
  maanden. Dit afschrift moet het origineel zijn (dus geen fax of digitale kopie), gedagtekend
  en getekend door de bevoegde ambtenaar.
. Op verzoek van de Thaise autoriteiten moet je tevens de naam, voornamen, woonplaats,
  geboorteplaats en datum van twee referentiepersonen van jouw nationaliteit opgeven die op
  de hoogte zijn van de huwelijksplannen (kopie van hun identiteitskaarten).
. Op verzoek van de Thaise autoriteiten moet je ook een bewijs van uw maandelijkse inkomsten
  voorleggen aan de ambassade.
. Op verzoek van de Thaise autoriteiten moet je een kopie van je Thaise gele boek 'House registration
  for an Alien (Yellow book) voorleggen. Zoniet wordt je Thaise adres niet als uw offici�le adres
  aanvaard door de Thaise autoriteiten.

Deze documenten moeten niet worden gelegaliseerd.

Wat heb je nodige vanwege de toekomstige Thaise echtgeno(o)t(e)?

. Fotokopie van de identiteitspagina van het geldige Thaise internationaal paspoort (indien beschikbaar).
. Kopie van de Thaise identiteitskaart.

Deze documenten moeten niet worden gelegaliseerd.

Opgepast: het certificaat van geen huwelijksbeletsel wordt niet altijd ambtshalve afgeleverd en kan, in geval van twijfel, voorgelegd worden aan het ministerie van Buitenlandse Zaken van je thuisland. Je moet er rekening mee te houden dat in dat geval, de aflevering van het certificaat enkele weken kan duren.


Indien de aanvraag volledig is en de wettelijke voorwaarden vervuld zijn, zal de ambassade je de 2 documenten overhandigen:

. een �Attest van geen huwelijksbeletsel�;
. en een �Affidavit voor huwelijk� die je moet invullen en ondertekenen.


De Ambassade zal vervolgens jouw handtekening op het ingevulde affidavit legaliseren. Voor de afgifte van beide documenten, wordt een som in Thaise baht gevraagd gelijk aan �20 (�10 per document) aan de geldende wisselkoers.

Vertaling en legalisatie: Het �Attest van geen huwelijksbeletsel� en �Attest op eer� ("affidavit voor huwelijk") dat je in de ambassade hebt gekregen, moet je zelf naar het Thai laten vertalen door een erkende vertaler. De lijst met erkende vertaalbureau�s kun je in de ambassade krijgen.


Vervolgens moet je de beide originele attesten en de vertaling laten legaliseren op:
het Thaise Ministerie van Buitenlandse Zaken,
Departement der Consulaire Zaken,
Divisie Legalisaties,
123, Changwattana Road,
Laksi District,
Provincie Bangkok 10210.
Tel. 02/5751065 (ext. 3301,3304)


Heb je deze gelegaliseerde documenten, dan kan je naar de amphur om er te trouwen.

HOE VERLOOPT HET?

Het huwelijk verloopt er erg zakelijk, zonder veel poespas en volgens nummer van aankomst.


Een beambte zal alles controleren en daarna de offici�le trouwpapieren afprinten, die je vervolgens moet ondertekenen. En klaar is kees, je bent getrouwd volgens het Thaise huwelijksstelsel.


Het trouwen in de amphur duurt een kleine 15 minuten. De kostprijs is nihil.


Heb je een �prenuptial agreement� of een huwelijkscontract, dan moet je dat voor het huwelijk tegen de beambte zeggen en de Thaise tekst waarin de overeenkomst staat aan de beambte afgeven. Dit wordt dan mee genoteerd in de huwelijksacte.huwelijk Foto: thailand-info.be Na het huwelijk krijg je in de amphur twee documenten die in het Thai zijn opgesteld:

. Een huwelijkscertificaat (Marriage Certificate).
. Een voor echt verklaarde kopie van de registratie van de
  huwelijksakte (Copy of Marriage Registration Book).


Deze 2 documenten moet je laten legaliseren door het Thaise Ministerie van Buitenlandse Zaken (zie adres hierboven). Nadien moet je ze laten vertalen in de offici�le taal van jouw gemeente door een van de erkende vertaalbureaus (lijst kan je bekomen in de ambassade).


Let op dat er geen fouten staan in de documenten en in de vertalingen (Veel voorkomende fouten zijn namen en de burgerlijke stand).


Uiteindelijk moeten deze documenten nog gelegaliseerd worden door de ambassade. Per document zal je een bedrag in Thai Baht met de tegenwaarde van 10 euro worden gevraagd.
BIJ TERUGKEER IN JE THUISLAND

In je thuisland moet je met de gelegaliseerde documenten en vertalingen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van je gemeente om je huwelijk te laten registreren. Vraag bij de registratie van het huwelijk dat het Thaise huwelijkscertificaat in de registers van de burgerlijke stand van jouw gemeente wordt overschreven. Dit zal je toelaten om in de toekomst een uittreksel of afschrift van de huwelijksakte bij in jouw gemeente aan te vragen.
BLIJF OP DE HOOGTE

Indien je het wenst, krijg je van ons een mailtje wanneer er nieuwe pagina's aan deze website worden toegevoegd of als er wetswijzigingen zijn i.v.m. visum en andere zaken.
Vul uw e-mail adres in:
E-mail adres:
Inschrijven Uitschrijven
 


In het volgende deel behandel ik: 'HUWELIJKSCONTRACT'.

klik


NL-TV Op zoek naar een betrouwbaar advocatenkantoor dat ook de belangen van farrangs behartigt.

NL-TV

NL-TV De Nederlandse en Vlaamse TV-zenders rechtstreeks in Thailand zien.

NL-TV

GASTENKAMER Een gastenkamer huren in Pattaya?

 NL-TV